Servis

Storitev zajema:

 • vzdrževanje vseh vrst strojev in proizvodnih sistemov,
 • vzdrževalni ciklusi so določeni glede na zahtevnost proizvodnje in stanja strojev,
 • vodenje evidence o vzdrževanju stroja, po kateri se določi periodiko menjave posameznih segmentov stroja,
 • po vsakem vzdrževanju se izda zapisnik o stanju stroja in ugotovljenih pomanjkljivostih,
 • možnost pogodbenega vzdrževanja,
 • ugotavljanje stanja ležajev na strojih z meritvami z SPM metodo (Shock pulse method),
 • izdelava dokumentacije za izvajanje preventivnega vzdrževanja in preventivnih pregledov,
 • možnost opravljanja periodičnih pregledov in preizkusov z vidika varnosti strojev (statični in dinamični preizkus, meritve električne opreme stroja…) na željo stranke.

Servis in popravila obdelovalnih strojev

 • vzdrževanje in popravila klasičnih obdelovalnih strojev
 • vzdrževanje in popravila NC in CNC obdelovanih centrov
 • redni in izredni pregledi vseh vrst obdelovalnih strojev
 • premestitve strojev na drugo lokacijo
 • niveliranje strojev