O podjetju

Podjetje KLH-TRADE d.o.o. je majhna kapitalska družba , ustanovljena leta 1993 , s poslovanjem pa je začela v letu 1994. Registrirana je za opravljanje več dejavnosti , od katerih prevladujejo

  • Razvoj , projektiranje in proizvodnja obdelovalnih in drugih strojev ter naprav
  • Razvoj , projektiranje in proizvodnja mostnih , konzolnih in drugih dvigal
  • Razvoj , projektiranje in proizvodnja jeklenih konstrukcij
  • Splošna in zahtevnejša mehanična dela
  • Remonti obdelovalnih strojev in industrijskih linij
  • Selitve in montaže strojev in industrijskih linij
  • Projektiranje in tehnično svetovanje

Proizvodnja je organizirano projektno, za znanega naročnika in se izvaja tako v poslovnih prostorih kot na terenu. Vključuje vse, od izdelave projekta, priprave, izdelave in montaže do končnega prevzema. Večina naročnikov so naši stalni kupci (razvidno v referenčni listi).

Podjetje ima sedež poslovanja v Škofji vasi, kjer se nahajajo upravni in proizvodni prostori. V podjetju je redno zaposlenih 11 ljudi, glede na potrebe zaposlimo še dodatne delavce, občasno pa najamemo tudi zunanje izvajalce.

Področje delovanja je razširjeno na Slovenijo, države Evropske unije (Nemčija, Švica, Italija, Belgija, Velika Britanija) ter na tretje države, predvsem BiH ter Srbijo.