Kontakt

Direktor                                                                          Poslovni sekretar   
KLEMEN LEBAN uni.dipl.inž.grad.                              EVA LEBAN
GSM: 031 225 960                                                          GSM: 040 530 049
E-mail: klemen.leban@klh-trade.si                                 E-mail: eva.leban@klh-trade.si


Tehnični direktor                                                           Računovodstvo  
BRANKO LEBAN uni.dipl.inž.str.                                 ALEKSANDRA KROFLIČ
GSM: 041 705 751                                                          Tel: 03 491 81 51 (Fax: 03 491 81 52) 
E-mail: branko@klh-trade.si                                           E-mail: aleksandra.kroflic.sp@siol.net

Koordinator projektov                                                   Vodja delavnice
JANEZ PREMRL inž.str.                                                 GSM: 031 262 800
GSM: 041 212 632                                                            
E-mail: janez@klh-trade.si                                             

Koordinator projektov                                                      
JAN PUŠAVEC dipl.inž.str. (UN)
GSM: 040 754 076
E-mail: jan.pusavec@klh-trade.si